Historie

Hier vind u meer informatie met betrekking tot ale personen die verbonden zijn aan Stichting SOK.

Frank VosFrank Vos

Frank is één van de oprichters van SOK en samen met Heleen al meer dan 10 jaar betrokken bij het werk met de projecten. Hij heeft samen met Heleen  van 1999 tot 2003 in Roemenië gewoond. Hij bezoekt projecten minimaal 2 a 3 maal per jaar en is evens bestuurslid van FCE . Directe kleinschalige hulp en trouw aan de projecten die gestart zijn voor hem belangrijke waarden. Hij geniet van de grillen van het land en zijn beide kinderen. Frank werkt in het dagelijkse leven als medewerker van de Europese Quality Assurance afdeling  voor een frites fabrieken in Europa  (McCain Foods).

Johanvdhoeven

Johan van der HoevenJohan is veelzijdig en sociaal. Naast zijn drukke en intensieve baan als ambulance verpleegkundige heeft hij nog een eigenbedrijf voor bedrijfshulpverlening. Ook heeft hij twee rechterhanden en heeft daarmee zijn huis volledig verbouwd. Via de vrouw van een patiënt kwam hij in contact met SOK. Veel organisatietalent volgde: Collectes voorbereiden / lopen . Vrachtwagens kleding lossen , rommelmarkten organiseren Johan draait Johan , samen met de hulp van zijn gezin, zijn hand er niet voor om. Johan is getrouw met Rianne en zij hebben samen 2 kinderen. Om meer tijd te kunnen besteden aan zijn gezin en overige werkzaamheden wil Johan graag stoppen als bestuurslid. Wie wil het estafette stokje van hem overnemen?

Ankevantover

Anke van 't Over - LeerinkOok Anke is ervaringsdeskundige. Op velerlei gebied:Zo heeft ze vanaf januari 2000, met een vriendin (Marieke), enkele maanden in Oradea (Roemenië) gewoond en gewerkt . Ze was daar werkzaam als vrijwilligster in het kinderziekenhuis. Ook deden ze regelmatig activiteiten met de straatjeugd. Ook na 2000 is Anke verschillende malen in Roemenië geweest. Ze kent alle pleegkinderen van kleins af aan. Samen met Marieke en een team van het 2 de / 3de wereld project is de aanschaf van een huis in Popesti in 2007 mogelijk gemaakt. Anke is getrouwd met Marco, samen hebben ze 3 dochters waarvan er één geadopteerd is. Naast haar eigengezin is haar hart groot genoeg voor de
opvang van een pleegzoon. Anke is werkzaam in de gehandicaptenzorg.