Stichting voor Ondersteuning van Roemeense kinderen

Heleen met de kinderen die we ondersteunen in RoemenieSOK staat voor : Stichting Ondersteuning voor Roemeense  Kinderen , zo heet de stichting dan ook officieel , maar omdat dat nog al een mond vol is maken we er eenvoudig  Stichting SOK van.
Het doel van de stichting is, zoals het in onze statuten staat , het ondersteunen van pleegkinderen in Roemenië en het verrichten van alle verdere handelingen, die met bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn,  of te wel kinderen in Roemenië helpen.

SOK maakt géén onderscheid in wie ze helpen ,wel in waarom we dit doen. Het bestuur van SOK ondersteund vanuit een Christelijke achtergrond. We willen door diaconale en missionaire projecten uit te voeren onze naaste (in ons geval specifiek Roemeense kinderen) dienen.

SOK is een kleine stichting wat betekend dat we slechts met beperkte middelen en menskracht kunnen werken. Daarentegen is de hulp erg direct en is er veel persoonlijke betrokkenheid. Daarnaast werken we alleen met vrijwilligers , hetgeen de overhead kosten (geld wat niet direct naar de projecten gaat) klein maakt . In 2009 was slechts 0,53 % van onze inkomsten bestemd voor overhead kosten (bankkosten , kosten Kamer van koophandel , postzegels, drukwerk etc.) . Anders gezegd als u 1 € doneert gaat er 99,4 cent naar de projecten !

Historie

Onze medewerker Ioan met de kinderen van Casa LidiaDe stichting SOK is in juni 2003 opgericht nadat  Frank en Heleen Vos (terug) verhuisden naar Nederland. Vanaf november 1999 waren zij vertrokken naar West -Roemenië om als vrijwilligers enkele projecten in de provincie Bihor te ondersteunen. Naast het wekelijks bezoek aan een tehuis voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren in Cadea zijn ze in het dorpje Spinuş begonnen met de (af-) bouw  van een klein kindertehuis. Vanaf 2001  tot hun vertrek in mei 2003 hebben zij CASA LIDIA (de naam van het tehuis) geleid. In CASA LIDIA zijn in die periode  6 kinderen ( in de leeftijdsklasse tussen 1 ½ en 11 jaar), afkomstig uit een Roemeens staatstehuis in Oradea opgevangen.

Het tehuis is toen overgenomen door een ander Nederlands echtpaar wat het tehuis nog steeds gebruikt voor sociale doeleinden. Gedurende hun verblijf heeft de Fam. Vos naast de 6 (pleeg) kinderen in Alle kinderen van Casa Lidiahet tehuis ook een meisje geholpen aan een pleeggezin. De effecten van het pleeggezin waren zo succesvol dat ze vanaf  december 2002  ook voor de andere kinderen op zoek zijn gegaan naar pleeggezinnen. Sommige personeelsleden uit het kindertehuis bleken bereid kinderen thuis verder op te vangen waardoor nu alle kinderen een plekje hebben gevonden.

De meeste, door SOK ondersteunde, pleegkinderen wonen nu al meer dan de helft van hun leven bij dit pleeggezin

De stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen (SOK) is door Frank en Heleen samen met Anke en Johan opgericht om deze projecten te blijven ondersteunen. Zij vormen nog steeds het huidige bestuur.

Rechtspersoon

Frank Vos in vergadering met de autoriteitenDe stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen is een officiële stichting . Dit betekend dat we notarieel zijn opgericht en het statuut gedeponeerd is bij bij de kamer van koophandel. Jaarlijks publiceert de stichting een jaarrekening.
Ons statuut kunt u hier vinden en de inschrijving bij de kamer van koophandel  kunt u hier downloaden

ANBI

Algemeen Nut Beogende InstellingSinds 1 januari 2005 heeft de stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen de z.g ANBI status (algemeen nut beogende instelling) . Giften aan de stichting kunnen , onder voorwaarden,  afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/giften
Meer informatie over onze ANBI status vindt u hier: ANBI info